Disclaimer

Disclaimer

De door WAvisie / http://www.wavisie.nl/ gegeven informatie wordt geacht uit betrouwbare bronnen te komen, maar er wordt geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de juistheid ervan. De rechten op de informatie, die op de website van WAvisie (http://www.wavisie.nl/) getoond wordt, behoren toe aan WAvisie en http://www.wavisie.nl/ of haar toeleveranciers, en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor strikt persoonlijke doeleinden, mag informatie op de website of delen daarvan niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wavisie / http://www.wavisie.nl/. In het bijzonder is het de lezer uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, e-mailgroepen, bulletin boards, chatboxen of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WAvisie / http://www.wavisie.nl/.


Onder geen enkele omstandigheid kan WAvisie / http://www.wavisie.nl/, haar vertegenwoordigers en kapitaalverschaffers aansprakelijk worden gesteld voor onjuist verstrekte informatie of geleden verlies. Geen mededeling, mening of informatie door u verkregen van of namens WAvisie / http://www.wavisie.nl/ creëren enige garantie of verplichting van de kant van WAvisie / http://www.wavisie.nl/ naar u toe. Voor tot koop of verkoop van een bepaald fonds over te gaan, is het verstandig en ten zeerste aan te raden een financiële adviseur of broker te consulteren. De lezer begrijpt dat bepaalde beleggingen een hoogst speculatief karakter met zich meebrengen. Potentiële beleggers begrijpen dat ten gevolge van het mogelijk hoge risicogehalte een gehele of gedeeltelijke investering verloren kan gaan. WAvisie / http://www.wavisie.nl/ is geen geregistreerde beleggingsadviseur. Lezers moeten zich niet alleen laten leiden op de betreffende informatie, maar zouden een onafhankelijke belasting-, beleggings- en financiële adviseur moeten raadplegen met betrekking tot elke belegging.

Extra informatie
De WAvisie-abonnementen
start tekst pointer WAvisie heeft 4 abonnementen, te weten het basisabonnement (zelf beleggen) en 3 abonnementen (KT, MT en LT) met rekening-koppeling. Dan doen WIJ al uw huiswerk, spaart U veel kostbare vrije tijd uit en krijgt u ONS rendement. Hieronder meer:
LT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie langere termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 3,5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt.
MT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie middellange termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 3,5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt.
KT-abonnement met rekeningkoppeling:
start tekst pointer Gestart op 3-8-16 met € 5000 in ECHTE euro´s (multiplier 1) en als strategie korte termijn in AEX- en AMX-aandelen is het rendement van deze portefeuille 5% (afgerond; stand 20-1-17). Het rendement wordt regelmatig bijgewerkt. Meer...
Basisabonnement: zelf beleggen
start tekst pointer Op 20-9-12 gestart (€ 25.000) is deze portefeuille lucratief (koop USG scoorde b.v 100% rendement p.j)! Eerdere posities waren verkocht met € 2950 resp. € 3480 winst ! Wilt u weten hoe we dat doen ? Leer beleggen WAvisie-stijl; gekoppeld of niet ...
10 redenen om lid te worden van WAvisie
start tekst pointer WAvisie koppelt risico en rendement zodanig, dat een prima nachtrust én een duurzaam bovengemiddeld rendement mogelijk is… Zie voor de 10 redenen de linkerbuttons. Meer...
En de stijging gaat door ...
start tekst pointer Zelf beleggende WAvisie-abonnees profiteren al ruim 7 jr van ´ons´ uitroepen van de LT-bodem begin ´09; winsten tot 250% (7-2016) zijn gemeld. En er komt méér; kijk voor details naar onze analyses ... Meer...